1000 év katonái

Tudástár
Cím: A MAGYAR HONVÉDSÉG 175 ÉVE - 175 Years of the Hungarian Defence Forces
Kiadó: Zrínyi Kiadó, 2018
A magyar honvédség 175 éves történetét foglalja magába ez az impozáns, magyar és angol nyelvű kiadvány, nagy ívű tablót festve a dicsőséges és olykor hányattatottsággal teli útról. A gazdagon illusztrált kötet méltó emléket állít mindazon katonáknak, akik a magyar honvédség történetét formálták háborúban és békében egyaránt.
Cím: Kis magyar hadtörténet
Szerző: Hermann Róbert
Kiadó: Zrínyi Kiadó, 2018
Egy könyv, amely olvasmányos formában, ugyanakkor a tudományos követelményekből nem engedve mutatja be Magyarország hadtörténetét. Egy hadikrónika, amely megismerteti az olvasóval a magyar történelem katonai aspektusának legfontosabb tényeit és összefüggéseit, az ország beilleszkedését a nyugati kultúrkörbe, s a magyar hadügynek az európai hadügy fő folyamataival harmonizáló, illetve attól eltérő vonásait.
Cím: Magyarország hadtörténete III.
Szerző: Hermann Róbert
Kiadó: Zrínyi Kiadó, 2015
A négy kötetre tervezett Magyarország hadtörténete című sorozat harmadik kötete, a Magyarország a Habsburg Monarchiában – 1718–1919, azt az időszakot mutatja be, amelynek során Magyarország területe teljes egészében a Habsburgok dunai monarchiájának része volt. A korszaknak nemcsak a háborúiról szól, hanem – többek között – a hadseregek felépítéséről, a fegyvertörténetről, a katonai jelképekről és az egyenruha-történetről is. Mindezt teszi sok térképpel és képpel illusztrálva.
Cím: Magyarország hadtörténete IV.
Szerző: Horváth Miklós
Kiadó: Zrínyi Kiadó, 2018
A gazdagon illusztrált kötetben az időrendben összefoglalt hadtörténeti események mellett helyet kapott sok más téma is: a hadseregek felépítése, ellátása, felső vezetése, a hadkiegészítés rendszere, illetve a fegyvertörténet, az egyenruhák, kitüntetések és zászlók története.
Cím: Nagy képes millenniumi hadtörténet
Szerző: Rácz Árpád
Kiadó: Rubicon-Ház, 2008
50 jeles hadtörténész munkája ez az egész magyar történelmet átfogó, korszerű hadtörténeti összefoglaló. A kötet egyes fejezetei bemutatják az adott korszak hadseregét és hadszervezeti jellegzetességeit, a háborúkat, csatákat, kiemelve a fegyverzetet, a katonai viseletet és nem utolsósorban a magyar katonai erényeket.
Cím: Csudáknak éve 1848-1849 - Kézzel fogható hadtörténelem
Szerző:
Kiadó: Zrínyi Kiadó, 2018
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának tiszteletére megjelent könyvet közel 60 korabeli dokumentum-hasonmás nyomata teszi igazán különlegessé.
Cím: A Nagy Háború 1914-1918 - Kézzel fogható hadtörténelem
Szerző:
Kiadó: Zrínyi Kiadó, 2014
A Zrínyi Kiadó újdonsága az első világháború eseményeinek rendhagyó dokumentumgyűjteménye. A hadszintereken és hátországban történtek bemutatása mellett 56 darab korabeli dokumentum (katonakönyv, gyászjelentés, kenyérjegy és hadifogolypénz) reprint nyomata, valamint egy tüzér oktatókendő és a katonák "dögcédulája" is megtalálható a dobozba csomagolt kötetben.
Cím: Honvédelem és Trianon - Kézzel fogható hadtörténelem
Szerző: Sallay Gergely
Kiadó: Zrínyi Kiadó, 2020
A dobozkönyv lapjain és számos kiemelhető mellékletében megelevenednek a Nagy Háború végétől a Kárpát-medencében zajló események, a magyar haderő szervezésére és a határok védelmére tett megújuló kísérletek, az 1920-as trianoni békeszerződés katonai vonatkozásai (korlátozásai), illetve mindezek hatásai a függetlenné váló ország haderejének szervezetére, működésére és mindennapi életére.
Cím: Visszatért országrészek 1938 - 1941 - Kézzel fogható hadtörténelem
Szerző: Sallay Gergely
Kiadó: Zrínyi Kiadó, 2022
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Kézzelfogható hadtörténelem sorozatának ez a kötete a trianoni békediktátum által sújtott magyar haderő újjászületését és fejlesztését mutatja be, illetve ismerteti annak alkalmazását Felvidék, Kárpátalja, Észak-Erdély és Délvidék 1938–1941 közötti visszacsatolása során.
Cím: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
Szerző: Hermann Róbert
Kiadó: Osiris Kiadó, 2022
A Osiris Kiadó Nemzet és Emlékezet című sorozatának legújabb kötete nagyszabású kísérlet arra, hogy bemutassa az 1848–1849-es események magyar történetének legfontosabb mozzanatait és törekvéseit; felvillantsa az elmúlt, közel 175 év ezzel kapcsolatos politikai, közéleti, publicisztikai, történeti és irodalmi értelmezéseit.
Cím: Az első világháború
Szerző: Szabó Dániel
Kiadó: Osiris Kiadó, 2009
Az első világháború kétségtelenül meghatározó esemény volt a világ történetében. A Nagy háború (ahogy a kortársak nevezték, nem tudva, hogy egy még nagyobb követi, s attól kezdve majd sorszámozni kell őket) Magyarország legújabb kori történetét is döntően meghatározta. A Nemzet és Emlékezet sorozat immár tizedik kötete a korábbiaknak megfelelően háromosztatú.
Cím: A második világháború
Szerző: Ungváry Krisztián
Kiadó: Osiris Kiadó, 2005
A Magyarország második világháborús szereplését bemutató dokumentumkötet megjelenését a felélénkülő történelmi érdeklődés és a kutatás új eredményei, valamint a megbízható forrásmunkák hiánya indokolja. A munka jelentőségét az adja, hogy az eddig elszórtan megjelent vagy publikálatlan szövegeket nemcsak egybegyűjtve, hanem az emlékezetre vonatkozó részekkel kiegészítve, lábjegyzetelve, terjedelmes bibliográfiával és mutatókkal teszi közzé.
Cím: 1956
Szerző: Szakolczai Attila
Kiadó: Osiris Kiadó, 2006
A könyv az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc történetével, értékelésével és utóéletével kívánja megismertetni az olvasót, bepillantást engedve a forradalom közvetlen előzményeibe, a leverését követő restaurációba és a megtorlás időszakába is. Időhatárait így 1953 (Sztálin halála) és 1963 (a nagynak mondott amnesztia) jelöli ki.
Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket? Sütiket használunk a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.